Innovatie met voorspelbare kosten en laag risico

Bij bijna alle organisaties leven ideeën of wensen die niet per se aansluiten bij de kernfunctionaliteit van vandaag. Voor veel van deze bedrijven is het echter uitermate complex om deze ideeën te realiseren. Het wijkt af van de normale gedachtegang, werkwijze en processen. Daar komt bij dat het verkennen van nieuwe richtingen vraagt om een aanpak waarbij snel bijgestuurd kan worden. Dit uitvoeren als onderdeel van een groter geheel werkt daarbij vaak averechts.

Wij hebben een aanpak ontwikkeld op basis van onze Skunk Works teams. Deze teams worden aangevuld met belangrijke stakeholders uit uw organisatie en alle benodigde disciplines. De initiële richting, het doel en succescriteria worden vooraf meegegeven aan het team, wat vervolgens autonoom zoekt naar de beste oplossing en business case.

Het budget wordt vooraf bepaald. Afhankelijk van het traject kan dit aangevuld worden met crowdfunding of andere vormen van financiering. Op deze manier maken wij innovatie met een vooraf bepaald budget en risico mogelijk.