What's holding you back?

In twee dagen verzamelen wij informatie uit uw organisatie waarmee wij u een gedegen beeld van de prestatie van uw IT kunnen geven. Wij verwerken de resultaten in een op maat gemaakt advies met concrete stappen voor zowel de korte als de langere termijn.

Scan aanvragen

Voor wie

De scan is bedoeld voor organisaties die voor hun primaire dienstverlening afhankelijk zijn van maatwerksoftware die in-house of door derden wordt ontwikkeld en onderhouden. Het geeft een duidelijk beeld van de prestatie van uw IT en geeft een roadmap met concrete stappen om te versnellen.

Werkwijze

De eerste stap is dat wij u een NDA aanbieden waarmee de vertrouwelijkheid en geheimhouding van alle informatie en kennis die wij tijdens het onderzoek opdoen gegarandeerd is.

Een standaard vragenlijst wordt voorgelegd aan personen die specifieke rollen binnen uw organisatie vervullen. De antwoorden hierop geven ons aanknopingspunten naar personen, rollen en systemen waar wij ons initieel op moeten focussen.

Vervolgens gaan we dieper op de materie in middels gesprekken met betrokken personen en soms volledige teams. Vooral problemen die al langer spelen, die gewoon zijn geworden (we werken nou eenmaal op die manier) worden hier vaak duidelijk. Ook spanningen tussen afdelingen of personen zijn eenvoudiger te bespreken in deze setting.

Onderwerpen waar wij ons tijdens dit soort gesprekken op richten zijn:

De resultaten

Onze bevindingen verzamelen wij in een voor u op maat gemaakt rapport. Puntsgewijs vatten we de informatie en observaties samen. Het advies is gericht op u hoe zich als bedrijf kunt versnellen. We delen dit op in korte termijn, met quick wins waar u bij wijze van spreke morgen mee kunt beginnen en een strategie voor de langere termijn.

Kosten & garantie

De kosten voor een scan bedragen gemiddeld € 7.500. Het exacte bedrag is afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie. Voor dat bedrag garanderen wij ook voor uw organisatie concrete verbetervoorstellen te vinden. Mocht dat niet lukken dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Scan aanvragen